گردآوری و تدوین: موسسه‌ فرهنگی هنری قدر ولایت

 

1- ملت همه ما دشمن شماره اوّل خودش را امروز آمریکا می‌داند.
(صحیفه امام، ج 10، ص 519)
2- مستشاران امریکا در مقدرات کشور مظلوم ما دخالتهای مستقیم داشتند.
(صحیفه امام، ج 12، ص 370)
3- تحمیل کاپیتولاسیون بر ملت مظلوم ما به وسیله‌ی شاه مخلوع سابق از بزرگ