مترجم: حمید وثیق زاده انصاری
منبع:راسخون

 


همه مردم این روزها احساس مضیقه می‌کنند. در اینجا بهترین توصیه‌ها برای این که بودجه‌ی شما بدون سخت کار کردن گشادتر شود آورده شده است. در ابتدای لیست هزینه‌ی غذا و گاز آورده شده است.
همه‌ی ما می‌دانیم که باید هزینه‌های خود را در این دور و زمانه کم کنیم. اما ما بیزاریم از