جمعه, 04 خرداد 1397

6- موارد کاربرد اجماع در زبدةالبیان

کاربردهای اجماع در زبدةالبیان عبارتند از: کاربرد اجماع به عنوان توجیه و تأویل فتاوای خلاف دلیل، کاربرد اجماع به عنوان فصل الخطاب در نزاع، کاربرد اجماع به عنوان راه حلی برای ابهام و اجمال مسئله، کاربرد اجماع به منظور تفسیر ظاهر آیه، کاربرد اجماع به منظور توجیه و تقیید ظاهر آیه.

6-1- کاربرد اجماع به عنوان

...

1- اجماع در لغت و اصطلاح و انواع آن

در کتاب‌های فقهی و اصولی شیعه و سنی، در کنار کتاب و سنت و عقل، اجماع نیز به عنوان یکی از منابع احکام مطرح شده و درباره ماهیت، تعریف، شرایط، احکام، حجیت، عدم حجیت و دلیل و مناط حجیت آن بحث‌ها و آراء و اندیشه‌های گوناگونی ارائه گردیده است.
اگرچه تعاریف ارائه شده از اجماع در جهات مختلف با هم تفاوت دارند ولی...

یکی از مسائلی که می‌تواند انعکاسی از اندیشه فقهی یک فقیه به دست دهد مسئله مهم شهرت می‌باشد شهرت در واقع به سه بخش شهرت روائی، شهرت عملی و شهرت فتوائی تقسیم می‌گردد. هر کدام از این سه نوع شهرت جایگاه خاصی در فتوا دارد و می‌توان آن را به دلیل اشتراکات و مشابهت‌ها در کنار مسئله اجماع مورد بحث و بررسی قرار داد.
در این قسمت تحقیق قصد دارم تا جایگاه...

نویسنده: فرانسیس پی. مک هیو
برگرداننده: حسن چاوشیان
ویراستار: محمد منصور هاشمی
مترجم:حسن چاوشیان
 


Liberation Theology
الهیات آزادی بخش که نخستین نظریه در باب ایمان مسیحی است که در جهان سوم ساخته و پرداخته شده است، به آزادی از ستم اهمیت دینی عام می‌دهد. در الهیات آزادی‌بخش که از امریکای لاتین و دهه‌ی 1960 آغاز شد، مفاهیمی از علوم‌اجتماعی را با ا...

نویسنده: فرانسیس پی. مک‌هیو
برگرداننده: حسن چاوشیان
ویراستار: محمد منصور هاشمی
مترجم:حسن چاوشیان
 


Theology
الهیات که شامل الهیات طبیعی به شیوه‌ی ارسطو نیز می‌شود، در ترجمه‌ی لفظی به معنای «بحث درباره خداوند» است. این توصیف بسیار کلی است، همان‌طور که قدیس توماس آکویناس در جامع‌الهیات می‌نویسد: «الهیات مندرج در تعالیم مقدس به لحاظ نوع با الهیاتی...
تماس با ما:
(آدرس ما در شبكه هاي اجتماعي)
لطفا كليك شود

دفتر مرکزی :  (37741600-025)
فروشگاه مرکزی قم :  (37737020-025)
مسئول امور نمایندگی ها: آقای حسین زاده
تلفن: 09011515811 ، 09123513137