نویسنده: سهیلا پیروزفر

 


مسلمانان برای راهیابی به کمال و هدایت، به تدبّر در قرآن توصیه شده‌اند و تلاش برای فهم کتاب خدا به تدوین «علوم قرآنی» انجامیده است.
علوم قرآنی به دانشهایی گفته می‌شود که مباحث کلی شناخت قرآن را تعیین می‌کند و پرسشهای گوناگون متعلق به قرآن و چگونگی آن را پاسخ می‌گویند، و می‌توان به گون