پایگاه اطلاع رسانی موسسه نرم افزاری کوثر

جرم و کجروی

نفت در كانادا

هنگامی كه بحران جهان نفتی در سال‌های 1974-1973 رخ داد، كشورهای تولیدكننده نفت در خارج از منطقه خاورمیانه، ادامه ...

جنبش ضد استعماری

حکومت استعماری هیچ کجا موجب بازسازی اجتماعی بنیادی نشد. کسانی که در لایه‌ی زیرین جامعه بودند، وضع بدتری ادامه ...

جنبش صلح

چیزی که بتوان آن را جنبش صلح نامید، دست‌کم به مدت دو قرن، اگر نه بیش‌تر، در اروپا وجود داشته است. اما ادامه ...

جنبش دانشجویی

با این‌که پدید آمدن جنبش‌های دانشجویی معاصر رابطه‌ی نزدیکی با مسائل داخلی دانشگاه داشت، اما خیلی زود ادامه ...

جنبش زنان

این اصطلاح که به معنای جمعیت زنانی است که برای اعتراض یا تعقیب اهداف مشترک بسیج می‌شوند، غالباً معادل ادامه ...

جنبش جوانان

جنبش جوانان که شامل تلاش‌های سازمان‌یافته و آگاهانه‌ی جوانان (سنین میان اواخر نوجوانی و اوایل بزرگسالی) ادامه ...

جنبش اجتماعی

اکثر نظریه‌پردازان اجتماعی توافق دارند که این شکل از کنش جمعی [یعنی جنبش اجتماعی] مستلزم نوع خاصی از ادامه ...

جمعیت‌شناسی

این اصطلاح که به معنای مطالعه‌ی جمعیت‌های انسانی است دربرگیرنده‌ی دامنه‌ی وسیعی از مطالعات است، ولی سه ادامه ...

جمهوریت

عبارت رومی res-publica حاکی از این است که امور عمومی باید مورد توجه و علاقه‌ی مردم باشد: دولت را باید ادامه ...