شنبه, 16 آذر 1398
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: قرار شده فردی که فیلمبرداری کرده شناسایی و مطابق قانون هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان با این موضوع برخورد شود. سید حسین نقوی حسینی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در گفتگو با دانشجو، در خصوص فیلم برداری از جلسه غیرعلنی مجلس در روز سه شنبه 27 آذرماه و انتشار آن در رسانه های بیگانه و فضای مجازی، اظهار داشت: جلسه غیرعلنی تعریف دارد و نباید اخبار، اطلاعات و تصاویر آن جلسه منعکس شود. وی افزود: تنها مرجعی که می تواند درخصوص این نوع جلسه صحبت کند سخنگوی هیئت رئیسه است و چنانچه قرار باشد نکته ای رسانه ای شود وی در این باره صحبت می کند . نقوی حسینی انتشار فیلم جلسه غیرعلنی را خلاف رفتار و شان نمایندگی دانست و تصریح کرد: این اقدام تشویش افکار عمومی و زیر سوال بردن جایگاه و شان مجلس تلقی می شود. عضو کمیسیون امنیت ملی با بیان اینکه قطعا هیئت رئیسه و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان این موضوع را بررسی می کنند، خاطرنشان کرد: قرار شده فردی که فیلمبرداری کرده شناسایی و مطابق قانون هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان با این موضوع برخورد شود.
تماس با ما:
(آدرس ما در شبكه هاي اجتماعي)
لطفا كليك کنید

دفتر مرکزی :  (37741600-025)
فروشگاه مرکزی قم :  (37737020-025)
مسئول امور نمایندگی ها: آقای حسین زاده
تلفن: 09011515811 ، 09123513137