نمایش دادن همه 4 نتیجه

102345-کتاب رازهای ارتباط با جنس مخالف-نشاط در زندگی1-والعصر

45,000 تومان
ناگفته هایی از عاشقی ارتباط وابستگی انتخاب همسر و درمان شکست عشقی

102824-کتاب با پرخاشگری کودکم چه کنم؟-نشاط در زندگی4-والعصر

105,000 تومان
معرفی کتاب کتاب حاضر، در هشت فصل نکاتی را جهت کنترل پرخاشگری در کودکان بیان می کند. فصل اول: کودک خود را بهتر بشناسید فصل دوم: کودک از نگاه روان شناسی فصل سوم: خشم و پرخاشگری از دیدگاه های مختلف فصل چهارم: انواع خشم و پرخاشگری در کودکان فصل پنجم: دلایل بروز خشونت در کودکان فصل ششم: عواقب خشم با کودک و در کودک فصل هفتم: چگونگی برخورد با خشونت کودکان فصل هشتم: راز های تشویق و تنبیه