نمایش دادن همه 19 نتیجه

101973-کتاب جشن تکلیف-دختران و پسران-جمال

11,250 تومان
وقتی دختران نه سال و پسران پانزده سال می شوند، یه سن تکلیف رسیده و بالغ شده اند؛یعنی به مرحله ای رسیده اندکه خداوند درقرآن با آن ها حرف می زند وآنان را با عنوان (ای اهل ایمان)مورد توجه قرار می دهد. همه ی ما انسان ها می توانیم با کارهای خوب خودمان،خداوند را خشنود کنیم و قلب مان را جایگاه همیشگی پروردگار قراردهیم.