101892-کتاب عسل مثل یه قصه-مسابقه ای-جمال

48,999 تومان
همه ی«ضرب المثل ها»ها شیرین اند.مثل قند! و گاهی از قند و نبات و شکر که هیچ،از عسل هم شیرین ترند. شاید به خاطر همین شیرینی و دل نشینی شان است که سال هاست به کار می روند و عمر بلندی دارند. عمر صد ساله و دویست ساله نه،عمر هزارساله راستی چرا؟خب معلوم است.چون هر ضرب المثل،«نکته ای دقیق و عمیق» و «کلید طلایی موفقیت»است. ما هم با توجه به همین نکته از میان ده هزار ضرب المثل سرزمین عزیزمان،۴۴ تا را برایتان انتخاب کرده ایم.«۴۴»مثل عسلی!شیرین و دل چسب! بفرمایید.نوش جان

101973-کتاب جشن تکلیف-دختران و پسران-جمال

22,500 تومان
وقتی دختران نه سال و پسران پانزده سال می شوند، یه سن تکلیف رسیده و بالغ شده اند؛یعنی به مرحله ای رسیده اندکه خداوند درقرآن با آن ها حرف می زند وآنان را با عنوان (ای اهل ایمان)مورد توجه قرار می دهد. همه ی ما انسان ها می توانیم با کارهای خوب خودمان،خداوند را خشنود کنیم و قلب مان را جایگاه همیشگی پروردگار قراردهیم.