103083-عطر طبیعی عقیق 5گرمی-طیبستان

195,000 تومان
🍃طبیعت: مرکب‌القوی(مزاج هوشمند) #گرم_و_تر 🌟ستـاره: زُحَل(مزاج اختری) 🗓شروع مصرف: روز شنبـه و چهـارشنبه شب ✅خواص: مقوی، مفرّح، ملطف، جالی، مسهـل،

103084-عطر طبیعی زبرجد 5گرمی-طیبستان

195,000 تومان
🌼طبیعت: درجه دوم #سرد_و_تر⭐️ستـاره: مشتری(مزاج اختری) 🕐شروع مصرف: روز پنجشنبه و پنجشنبه شب ♦️خواص: مُلَیّن، مُسَکّن، مُشهی♦️تأثیرات أخص: رفع خشکی