00203051-استکان و نعلبکی یا قتیل العبرات 6 عدد-ماهد

234,500 تومان
یکی از بخش‌های خاطره‌انگیز و به‌یادماندنی روضه‌ها، استکان‌های چای است. استکان‌های کمرباریک بلوری که روی آن‌ها نقش‌ونگارهای زیبایی ثبت شده

00203053-استکان و نعلبکی یا عباس 6 عدد-ماهد

234,500 تومان
یکی از بخش‌های خاطره‌انگیز و به‌یادماندنی روضه‌ها، استکان‌های چای است. استکان‌های کمرباریک بلوری که روی آن‌ها نقش‌ونگارهای زیبایی ثبت شده

00203055-استکان و نعلبکی یا ساقی العطاشا 6 عدد-ماهد

234,500 تومان
یکی از بخش‌های خاطره‌انگیز و به‌یادماندنی روضه‌ها، استکان‌های چای است. استکان‌های کمرباریک بلوری که روی آن‌ها نقش‌ونگارهای زیبایی ثبت شده

101312-قندان مذهبی بلوری بدون پایه رنگی چاپ روی درب یا ساقی العطاشا

72,000 تومان
این قندان در طرح مذهبی و از جنس بلور، ساخت شرکت کاوه است. روی قندان 4طرح چاپ شده که آن

101314- قندان مذهبی بلوری بدون پایه رنگی چاپ روی درب یا سیدالشهدا

72,000 تومان
این قندان در طرح مذهبی و از جنس بلور، ساخت شرکت کاوه است. روی قندان 4طرح چاپ شده که آن