103224-لاله شمعدانی متوسط ارتفاع 64-قطر دهانه 15-سبز یا عباس ع و یا حسین ع-کنار منبری هیئت

1,108,333 تومان

ارتفاع شعمدان 64سانتی متر است قطر دهانه شعمدان 15 سانتی متر و طول سیم برق 110 سانتی متر است. بر روی بدنه شعمدان طرح های زیبای گل، کار شده است بر روی لاله شعمدان عبارت السلام علیک یا اباعبدالله الحسین ع و یا اباالفضل العباس ع درج شده است
لاله شعمدان به صورت دالبرطراحی شده است این شعمدان ها دارای 8 عدد گوشواره می باشد که می توان آن ها را در قسمت میانی آویز کرد که زیبای زیادی به شمعدانی می دهد این محصول فاقد لامپ می باشد و برای نظافت آن بهتر است از دستمال مرطوب استفاده شود

103225-لاله شمعدانی متوسط ارتفاع 64-قطر دهانه 15-سبز دو طرف یا علی بن موسی الرضا ع-کنار منبری هیئت

1,108,333 تومان

ارتفاع شعمدان 64سانتی متر است قطر دهانه شعمدان 15 سانتی متر و طول سیم برق 110 سانتی متر است. بر روی بدنه شعمدان طرح های زیبای گل، کار شده است بر روی لاله شعمدان عبارت السلام علیک یا علی بن موسی الرضا ع درج شده است
لاله شعمدان به صورت دالبرطراحی شده است این شعمدان ها دارای 8 عدد گوشواره می باشد که می توان آن ها را در قسمت میانی آویز کرد که زیبای زیادی به شمعدانی می دهد این محصول فاقد لامپ می باشد و برای نظافت آن بهتر است از دستمال مرطوب استفاده شود

103226-لاله شمعدانی متوسط ارتفاع 64-قطر دهانه 15-قرمز یا حسین و یا عباس ع-کنار منبری هیئت

1,108,333 تومان

ارتفاع شعمدان 64سانتی متر است قطر دهانه شعمدان 15 سانتی متر و طول سیم برق 110 سانتی متر است. بر روی بدنه شعمدان طرح های زیبای گل، کار شده است بر روی لاله شعمدان عبارت السلام علیک یا اباعبدالله الحسین ع و یا اباالفضل العباس ع درج شده است
لاله شعمدان به صورت دالبرطراحی شده است این شعمدان ها دارای 8 عدد گوشواره می باشد که می توان آن ها را در قسمت میانی آویز کرد که زیبای زیادی به شمعدانی می دهد این محصول فاقد لامپ می باشد و برای نظافت آن بهتر است از دستمال مرطوب استفاده شود

103227-لاله شمعدانی متوسط ارتفاع 64-قطر دهانه 15-سبز یا حسین و یا حسن ع-کنار منبری هیئت

1,108,333 تومان
ارتفاع شعمدان 64سانتی متر است قطر دهانه شعمدان 15 سانتی متر و طول سیم برق 110 سانتی متر است. بر

103228-لاله شمعدانی متوسط ارتفاع 64-قطر دهانه 15-سبز یا حسین و یا فاطمه س-کنار منبری هیئت

1,108,333 تومان
ارتفاع شعمدان 64سانتی متر است قطر دهانه شعمدان 15 سانتی متر و طول سیم برق 110 سانتی متر است. بر

103229-لاله شمعدانی متوسط ارتفاع 64-قطر دهانه 15-سبز یا حسن ع و یا فاطمه س-کنار منبری هیئت

1,108,333 تومان
ارتفاع شعمدان 64سانتی متر است قطر دهانه شعمدان 15 سانتی متر و طول سیم برق 110 سانتی متر است. بر