102788-لیوان شیشه ای مات نوجوان-قطر دهانه 8 ارتفاع 9.5 دسته پلاستیکی رنگی جدا

55,000 تومان
طرح اسم روی لیوان ها و رنگ دسته ها متغیر است و بصورت تصادفی ارسال می شود. اگر طرح خاصی

102789-لیوان شیشه ای شفاف نوجوان-قطر دهانه 8 ارتفاع 9.5 دسته پلاستیکی رنگی جدا

55,000 تومان
طرح اسم روی لیوان ها و رنگ دسته ها متغیر است و بصورت تصادفی ارسال می شود. اگر طرح خاصی